Handelsbetingelser

Disse handelsbetingelser gælder for formidling af kontakt mellem trænere og sportsudøvere som varetages af TRNR Lab via www.trnrlab.com. TRNRlab ejes og drives af BigIdeas Holding Aps CVR 38812572. Fredericiavej 60, 3000 Helsingør. Mail: info@trnrlab.com

1.0 Definitioner

En udbyder af træning, benævnes ”træner” og er en person eller klub/forening som udbyder træning services på TRNRlab.com. Trænings services der udbyder benævnes ”services”. En køber af services på TRNRlab.com benævnes som ”atlet”

2.0 TRNRlab’s formål

TRNRlab.com er en platform der formidler kontakt mellem trænere og atleter således af atleten kan købe en serviceydelse af træneren. Pengene for servicen reserveres på atletens konto indtil 24 timer efter at servicen en udført. Hvis der ikke er indsigelser, så overføres pengene til trænerens opgivede www.stripe.com konto. Alt kommunikation omkring den udbudte servieydelse skal foregå på TRNRlab.coms platform.

3.0 Beskrivelse og leveringsvilkår af ydelser

3.1 Beskrivelse af ydelse

En serviceydelse købt via TRNRlab er en aftalen imellem træneren og atleten. Servicen leveres på det aftalte tidspunkt for bookingen. Selve tidspunktet er tilsendt på ordrebekræftigelsen tilsendt fra træneren til atleten, så snart at træneren har bekræftet bookingen. Træneren skal bekræfte bookingen senest 24 timer efter at atleten har lavet bookingen på TRNRlab.

Hvis sted og tidspunkt ikke overholdes af træneren anses servicen som mangelfuld. Hvis atleten accepterer dette, kan der imellem træneren og atleten aftales en ny afholdelse af servicen. Dette anses som at være udenfor TRNRlab’s ansvar. Det er trænerens ansvar at underrette atleten, hvis ydelsen ikke kan udføres og tilbyde en ny afholdelse af servicen.

En service kan aflyses hvis træneren bliver syg eller hvis vejrforhold eller faciliteter gør at det vil være uforsvarligt at afholde servicen. Dette vil også kræve at træneren afholder servicen på et andet tidspunkt der aftales imellem træneren. og atleten. Heri har TRNRlab heller ingen ansvar.

3.2 Kunden afmelder en aftalt booking

Når atleten har booket en service hos træneren via TRNRlab og træneren har bekræftet bookingen anses dette som bindende, med mindre at træneren tilbyder ombookning. Dette vil være en aftalen imellem trænerne og atleten.

3.3 Kunden udebliver

Hvis atleten udebliver fra en service der er booked hos TRNRlab anses ydelsen som leveret og der betales for servicen

3.4 Mangler ved ydelsen

Hvis services fra træneren ikke lever op til aftalte med atleten, så skal atleten straks gøre opmærksom på dette direkte til træneren. Løsning af dette aftales imellem træner og atlet, og TRNRlab har ingen ansvar i dette.

Hvis der ikke findes en løsning imellem træner og atlet, så har atleten 24 timer fra træningens start til at kontakte TRNRlab og indgive en klage. TRNRlab vil kontakte træneren så begge sider af sagen belyses. Hvis services ikke har været af kvalitet der er beskrevet i service beskrivelsen, vil der fordres til at træneren stiller en tilsvarende service til rådighed uden beregning eller afslag i prisen svarende til manglen på ydelsen. Hvis dette ikke kan løses mellem træner og atlet og det anses som fair, så vil atleten ikke få trukket det reserverede beløb på sin konto.

4.0 Rating

Når en service er udført mellem træneren og atleten, vil der efterfølgende blive tilsendt en mail til både træner og atlet hvor der vil være mulighed for at rate hinanden med 1-5 medaljer, samt atleten vil have mulighed for at lave et review af serviceydelsen udført at træneren.

5.0 Forsikringsforhold

5.1 Udstyr og faciliteter i øvrigt

Træneren vil være ansvarlig for sikkerhedsforskrifter og krav er overholdt når serviceydelsen udføres. Dette gælder både udstyr og omstændighederne for servicesydelsen

5.2 Forsikringsforhold - udbyder

Træneren står for evt. forsikring påkrævet, ved levering af ydelsen, er tegnet og virkende ved servicens udførsel. TRNRlab har ingen ansvar på skader sket under udførsel af services booked på platformen.

5.3 Forsikringsforhold - kunden

Atleten har ansvaret for at have tegnet forsikring som dækker skader i forbindelse med udførsel af pågældende ydelse. TRNRlab har ingen ansvar på skader sket under udførsel af services booked på platformen.

6.0 Priser og betaling

6.1 Priser

Priser på TRNRlab er angivet i DKR og er inkl. moms.

Det er gratis for atleten at bruge platformen og det er gratis for træneren at have sit trænerkort på platformen. Ved en booking betales der 30,- dkr i servicefee til TRNRlab. Dette fratrækkes beløbet inden dette udbetales til træneren 24timer efter servicens udførsel.

6.2 Betaling

TRNRlab reserverer pengene for pågældende ydelse på atletens kort, når servicen er booked af atleten og bekræftet af træneren. En bekræftelse på dette sendes pr. mail når servicen er bekræftet af træneren.

TRNR opkræver et gebyr for en udført booking. Dette gebyr er på DKR 30 (inkl moms) fratrækkes trænerens betaling. Der vil yderligere være et gebyr for brug af Stripe, hvor der kan betales med Visa og Mastercard. Det aktuelle gebyr kan ses her.

7.0 Opsigelse og forbehold for fejlskrift

Service aftalen er bindende for både træneren og atleten og kan ikke opsiges, men mindre det for begge parter accepteres

Der tages forbehold for tastefejl på TRNRlab i forbindelse med datoer, priser m.v.

8.0 Fortrydelsesret

Atleten har ikke fortrydelsesret ved services som anses som fritidstilbud når dette er fastsat med sted og dato hvor serviceydelsen skal udføres. Der er derfor ikke fortrydelsesret ved serviceydelser, da serviceydelserne på TRNRlab har fastsat tid, sted og dato for udførsel.

10.0 Reklamation – Klager over ydelsen

Hvis en service ikke modsvarer det aftalte med træneren skal atleten indenfor 24 timer for træningens udførsel har kontaktet TRNRlab på info@trnrlab.com. Her skal atleten bekrive detaljeret hvad indsigelsen drejer sig om. Løsningen af dette ved ske j.v 3.4